Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Delegowanie polega na przekazywaniu podwładnym części własnej odpowiedzialności. Częstym błędem menedżera jest jednak silna wewnętrzna potrzeba sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami.
Szkolenie pozwala menedżerom zrozumieć korzyści, jakie niesie delegowanie zadań i uprawnień oraz dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania, a także rozwija umiejętność określania zadań, które można, a nawet należy delegować, a których nie.

Grupa docelowa

Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania i samodzielni przedsiębiorcy

Cele seminarium

• podniesienie umiejętności delegowania zadań i odpowiedzialności
• zdobycie wiedzy o delegowaniu zadań jako skutecznej metodzie zarządzania
• przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika
• skuteczne metody i techniki delegowania zadań i odpowiedzialności
• podniesienie umiejętności w zakresie przekazywania informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania
• zwiekszanie samodzielności i rozwój podwładnych

Program szkolenia

 1. Delegowanie i monitorowanie
  • Istota i funkcja delegowania
  • Korzyści z delegowania i bariery przed powierzaniem odpowiedzialności
  • Najczęstsze błędy popełniane przy delegowaniu
  • Dopasowanie zadań do wiedzy i umiejętności pracownika
  • Zadania rutynowe a zadania specjalne
  • Rozwijanie i uczenie pracowników poprzez delegowanie władzy
  • Wykorzystanie delegowania w motywowaniu podwładnych
  • Skuteczne monitorowanie efektów
 2. Skuteczne delegowanie zadań
  • Przygotowanie do delegowania zadań
  • Ustalenie obszaru zdań do delegowania – określanie celów i priorytetów
  • Wyznaczenie zadań podwładnym
  • Sposoby przekazywania zadań
  • Techniki formułowania celów
  • Pomoc pracownikowi – co może menedżer zrobić, aby pomóc pracownikowi? Jakich działań powinien unikać?
 3. Proces wytyczania celów i priorytetów
  • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
  • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
  • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 1. Przyczyny niedelegowania zadań i władzy
  • Mity i fakty
  • Rola pozytywnego nastawienia do delegowania zadań
  • Przeszkody natury psychologicznej uniemożliwiające delegowanie zadań
  • Zakres uprawnień pracownika
  • Błędy i odpowiedzialność 
 1. Delegowanie zadań i rozwijanie umiejętności kierowniczych
  • Delegowanie zadań (jakie zadania, w jaki sposób, komu, kiedy)
  • Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
  • Ustalanie czynników blokujących samodzielność:
   niska samodzielność jako postawa i cecha charakteru
   przyczyny zrzucania trudnych spraw na barki zwierzchnika
 1. Ocena pracownika po wykonaniu zadania
  • Tworzenie atmosfery rozmowy
  • Technika prowadzenia rozmowy
  • Przekazywanie informacji pozytywnej i negatywnej
  • Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej pracownika

Czas trwania seminariów

Nasze seminaria obejmują każdorazowo

1. dzień
09:30 - 17:00
(Elastyczne przerwy kawowe, ok. 13:00 przerwa obiadowa)
10max.
Materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe
Wynajem pomieszczenia do celów seminarium

Trener

Johann J. Laskowski, MBA

Doradca – Rozwój osobowości, zespołów i organizacji, oraz doskonalenie i standaryzacja procesów

Założyciel i CEO JJP Consulting z długim, potwierdzonym doświadczeniem w rozwoju utalentowanych pracowników poprzez COACHING i MENTORING, a rownież poprawa jakości obsługi klienta

MBA (Master Business Administration) na University of Liverpool

International Coach Federation Certifcations jako Coach

Certification in VSM (Value Stream Mapping, Six Sigma and FMEA)

Miejsca szkoleń

Łódź, Poznań
Proszę wybrac miasto na mapie, żeby otrzymac listę wolnych terminow szkoleń

Terminy

MAMY MAKSYMALNIE - 10 miejsc dla uczestników szkolenia

Treningi - 1150 PLN
Andersia Business Centre, 1st floor, 7, Plac Andersa, 61-894 Poznan
Jeszcze wolne miejsca
Już tylko niewielka liczba wolnych miejsc
Nie ma już wolnych miejsc

Terminy

Trening 1-na-1
Indywidualny trening 1-na-1
Wskazówki
1. Zasadniczo istnieje możliwość rezerwacji wszystkich terminów.
2. Zastrzegamy sobie prawo do krótkoterminowego wprowadzenia zmian w terminach seminariów bez aktualnych zgłoszeń

Opłata za seminarium dla wszystkich lokalizacji

1150 PLN
Faktura bez podatku VAT
Za jednego uczestnika
Każdorazowo obejmuje udział, materiały, przerwę kawową i obiadową, wynajem pomieszczenia do celów seminarium

Formularz rejestracyjny

Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności