Usługi

Coaching dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób prywatnych

 • Osobowość i samozarządzanie
 • Kształtowanie umiejętności przywódczych
 • Delegowanie
 • Szybsze i lepsze decyzje
 • Redukcja stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętności miękkie
 • Automotywacja oraz motywowanie pracowników
 • Analiza własnej osobowości i z tym związanych mocnych i słabszych stron
 • Definiowanie długofalowych i krótkoterminowych celów

Consulting – Usprawnianie pracy zespołowej, Poprawa jakości, Budowa i rozwój centrów BPO, SSC Doradztwo

 

 • Usprawnianie pracy zespołowej
 • Poprawa motywacji i zaangażowania pracowników na każdym szczeblu w organizacji
 • Change management
 • Udoskonalanie systemu premiowego, aby zwiększyć wydajność

 

 • Gruntowna znajomość środowiska BPO w Polsce, poczynając od wyboru miejsca, zatrudnienia i szkolenia agentów, poprzez umacnianie programu rozwoju zawodowego, systemów benefit i total rewards, w tym motywacyjnego programu premiowego, ale także budowanie solidnego procesu rekrutacji i programu szkoleń
 • Redukowanie fluktuacji

Doskonalenie Procesów – Mapowanie Strumienia Wartości, Six Sigma, FMEA

 • Szkolenia z Mapowania Strumienia Wartości i FMEA
 • Doskonalenie procesów w zakresie korzystania z narzędzi Lean

Nasze szkolenia

 • Osobowość i samozarządzanie
 • Umiejętności miękkie
 • Od profesjonalisty do menedżera
 • Od menedżera do lidera o szerokich horyzontach

Szkolenia w celu zdobycia Soft Skills (delegowanie z sukcesem, zarządzanie własnym czasem – time management itp.)

Koncentrujemy się na szkolenia Soft Skills. Jesteśmy bowiem przekonani, ze odniosą Państwo jako menedżerowie tylko wtedy sukces, jeśli połączą Państwo swoją zawodową wiedze i doświadczenie z Państwa inteligencją emocjonalną.