Coaching dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób prywatnych

Oferujemy coaching management w zakresie

 • Rozwoju osobowości i samozarządzania
 • Kształtowania umiejętności przywódczych
 • Delegowania
 • Podejmowania decyzji – lepiej i szybciej
 • Redukcja stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętności miękkie
 • Automotywacja oraz motywowanie pracowników
 • Analiza własnej osobowości i z tym związanych mocnych i słabszych stron
 • Definiowanie długofalowych i krótkoterminowych celów

Szkolenia dla kadry zarządzającej i przedsiębiorców

Naszym celem jest wspieranie menedżerów wyższego i średniego szczebla, pracowników, z którymi wiążą Państwo plany na przyszłość, ale również dla osób prywatnych.

Grupą docelową coachingu menedżerskiego i coachingu personalnego są:

 • Menedżerowie wysokiego szczebla
 • Menedżerowie średniego szczebla
 • Osoby prywatne, które chcą rozwinąć swoje umiejętności
 • Właściciele firm czy prowadzący działalność gospodarczą

Wspieramy firmy w rozwoju przyszłych menedżerów tzw. high potentials. Szczegóły możemy omówić w bezpośredniej rozmowie. Wśród organizowanych warsztatów i seminariów oferujemy także szkolenia menedżerskie (Wrocław). # szkolenia dla kadry zarządzającej, # szkolenia dla przedsiębiorców,

Johann J. Laskowski, MBA

532-270-490

Johann J. Laskowski, MBA

Doradca – Rozwój osobowości, zespołów i organizacji, oraz doskonalenie i standaryzacja procesów

Założyciel i CEO JJP Consulting z długim, potwierdzonym doświadczeniem w rozwoju utalentowanych pracowników poprzez COACHING i MENTORING, a rownież poprawa jakości obsługi klienta

MBA (Master Business Administration) na University of Liverpool

International Coach Federation Certifcations jako Coach

Certification in VSM (Value Stream Mapping, Six Sigma and FMEA)