Doskonalenie Procesów – Mapowanie Strumienia Wartości, Six Sigma, FMEA

  • Szkolenia z Mapowania Strumienia Wartości i FMEA
  • Doskonalenie procesów w zakresie korzystania z narzędzi Lean

Johann J. Laskowski, MBA

532-270-490

Johann J. Laskowski, MBA

Doradca – Rozwój osobowości, zespołów i organizacji, oraz doskonalenie i standaryzacja procesów

Założyciel i CEO JJP Consulting z długim, potwierdzonym doświadczeniem w rozwoju utalentowanych pracowników poprzez COACHING i MENTORING, a rownież poprawa jakości obsługi klienta

MBA (Master Business Administration) na University of Liverpool

International Coach Federation Certifcations jako Coach

Certification in VSM (Value Stream Mapping, Six Sigma and FMEA)