Usługi old

Coaching dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób prywatnych

 • Osobowość i samozarządzanie
 • Kształtowanie umiejętności przywódczych
 • Delegowanie
 • Szybsze i lepsze decyzje
 • Redukcja stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętności miękkie
 • Automotywacja oraz motywowanie pracowników
 • Analiza własnej osobowości i z tym związanych mocnych i słabszych stron
 • Definiowanie długofalowych i krótkoterminowych celów

 

Consulting - Praca zespołowa, Poprawa jakości, Centra BPO

 • Usprawnianie pracy zespołowej
 • Poprawa motywacji i zaangażowania pracowników na każdym szczeblu w organizacji
 • Change management
 • Udoskonalanie systemu premiowego, aby zwiększyć wydajność
 • Gruntowna znajomość środowiska BPO w Polsce, poczynając od wyboru miejsca, zatrudnienia i szkolenia agentów, poprzez umacnianie programu rozwoju zawodowego, systemów benefit i total rewards, w tym motywacyjnego programu premiowego, ale także budowanie solidnego procesu rekrutacji i programu szkoleń
 • Redukowanie fluktuacji

Doskonalenie Procesów - Mapowanie Strumienia Wartości, Six Sigma, FMEA

 • Szkolenia z Mapowania Strumienia Wartości i FMEA
 • Doskonalenie procesów w zakresie korzystania z narzędzi Lean

Szkolenia

 • Osobowość i samozarządzanie
 • Umiejętności miękkie
 • Od profesjonalisty do menedżera
 • Od menedżera do lidera o szerokich horyzontach